• IntellCAD produkti

  • IntellCAD Organizer

Programma IntellCAD Organizer optimizē detaļu pārsaukšanas procesu no dažām stundām līdz dažām minūtēm, tādā veidā uzlabojot darba plūsmu : 

  • Taupa laiku
  • Izslēdz cilvēciskā faktora kļūdas
  • Samazina monotona darba apjomu
  • Viegli lietojama programmatūra
  • Tehniskais atbalsts no programmas izstrādātāja

Video apraksts un demonstrācija IntellCAD Organizer : .